Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hiện mục tiêu của bạn với các mũi tên bắn cung của bạn để thành công trong những chiếc đèn lồng trên mỗi màn hình.