Bounzy 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Shoot zombies của mỗi màn hình bằng cách sử dụng đạn ít nhất có thể. Hãy bật khỏi các bức tường hoặc lái xe cơ chế khác nhau để đạt được nó.