Bounty Killers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giết những tên cướp muốn nhất và nhận được phần thưởng cho giết chúng, nhưng hãy cẩn thận làng là đầy đủ và có thể giết chết bạn trước khi cho bạn. Di chuyển và bắn bằng chuột, với những 'không gian' ném chất nổ.