Bound Bear

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận ra những con gấu nhỏ với mẹ của mình, di chuyển chuột để chọn hướng và sức mạnh nhảy bạn chọn nó với nút trái. Trong mỗi màn hình mới, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại.