Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là dễ dàng, thu thập tiền xu và nhận được điểm. Lúc đầu, nó có vẻ đơn giản nhưng nó là phức tạp. Phải mất thời gian để tải nhưng giá trị nó.