Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là dễ dàng, thu thập tiền xu và nhận được điểm. Lúc đầu, nó có vẻ đơn giản nhưng nó là phức tạp. Phải mất thời gian để tải nhưng giá trị nó.