Bounce

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có rất nhiều của các cấp để khắc phục trong trò chơi giải trí này. Mục tiêu của bạn là để mang lại bóng để thoát khỏi bằng cách đặt gạch tại các địa điểm chiến lược để trả lại cho họ.