Bounce Squared

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Click vào bảng để tạo ra hình vuông và chỉ đạo chuyển động của tia laser màu xanh, thu thập các phím và đạt được lối ra tránh các hình vuông và laser đỏ.