Bounce 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phải mất thời gian để tải. Tạo dòng, bằng cách nhấn và kéo chuột để trả bóng và mang nó đến ngôi sao mà không cần nhấn các bức tường. Hãy thử cũng có được thêm điểm bằng cách lấy điện Ups.