Boruto Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hầu như thể nó là một phẫu thuật thẩm mỹ phiên hoặc, nếu bạn sẽ, một facelift đơn giản, những gì là ở đây là để xây dựng lại khuôn mặt bị gãy của người anh hùng huyền thoại của anime, Naruto. Đó là ... xin lỗi, con bạn Baruto!.