Book Store

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là nhân viên bán hàng một cửa hàng sách và bạn phải tham dự cho khách hàng của bạn bằng cách bán cho họ những cuốn sách mà họ yêu cầu và tính phí cho họ trong hộp.