bombsaway

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến thắng điểm tấn công bất cứ ai mà bạn nhìn thấy trên bãi biển, hãy cẩn thận bởi vì họ cũng sẽ ném các đối tượng.