Bombitas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để kiếm được điểm có một máy bơm độc đáo và cố gắng gây ra một chuỗi vụ nổ đạt càng nhiều của 50 quả bóng.