Bomber at War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xử lý một máy bay trong các nhiệm vụ quân sự khác nhau trong đó bạn có để tiêu diệt căn cứ của đối phương tránh giết bạn trước.