Bomber at War 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một máy bay chiến đấu mà phải tấn công các căn cứ của đối phương cho đến khi họ bị phá hủy. Hoàn thành các mục tiêu cho từng khu vực bản đồ.