Bombaz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt hộp bằng nhau khi thả một quả bom cùng màu bật chúng. Nhóm các hộp trái và phím mũi tên bên phải, thay đổi vị trí với con trỏ lên và xuống để giảm nhanh hơn.