Bombay Taxi

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu chơi chọn mức độ bạn muốn và sau đó lựa chọn mô hình xe taxi bạn thích. Mục tiêu của bạn là công viên, nơi bạn biết nếu bạn có bất cứ đòn.