Bomb Vacation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để đạt các mục tiêu với các máy bơm sử dụng các đối tượng khác nhau mà bạn có trên mỗi màn hình.