bomb tag

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn thực hiện một quả bom trong xe, bạn cần phải vượt qua đối thủ của mình để vượt qua nó với những 'không gian'. Lúc đầu, bạn sẽ không nhìn thấy nó bởi vì nó mất khá một lợi thế. Đừng để lại nhiều du lịch vì nó có thể gây nổ.