Bomb Storm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này sẽ nhắc nhở bạn về những Pang cổ điển, mục tiêu là như nhau nhưng thời gian này bạn lái xe một chiếc xe tăng và bắn những gì không phải là bong bóng nhưng quả bom.