Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ném quả bóng với các khẩu pháo để thu thập điểm và các ngôi sao, bạn cũng cần phải phá vỡ các lò phản ứng tránh bức tường màu đỏ và laser.