Bomb It 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức Bomberman tuyệt vời này hoàn toàn đổi mới. Bạn có thể chọn từ bốn chế độ chơi game, trong đó mục tiêu là khác nhau, bạn cũng có thể chọn số lượng kẻ thù, mức độ và thậm chí còn khó khăn.