Bomb Diggity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thành phố cần bạn, giải cứu công dân bị bắt và tắt các quả bom mà họ đang bị ràng buộc. Hãy coi chừng xấu, họ cố gắng không đến đúng giờ.