Bomb Detonator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe nhanh như bạn có thể theo các mũi tên mà nói với bạn, nơi bạn có để kích nổ bom, làm điều đó trước khi thời gian chạy ra ngoài được. Thu thập Power Ups mà sẽ cung cấp thêm thời gian hoặc nhanh hơn ...