Bomb Chain

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có đến mức bốn mươi mà sắc nét trí thông minh của bạn để thổi lên tất cả các quả bom. Đặt trái của bạn mà bạn muốn làm cho nó xảy ra và nhấp vào nó để khai thác, tùy thuộc vào hành động màu sắc trong cách này hay cách khác.