Bomb Chain Unlimited

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

màn hình mới và khó khăn hơn trong phần thứ hai của chuỗi trò chơi Bomb. Đặt bom đơn để bạn có được một phản ứng trong đó cuối cùng khai thác tất cả.