Bomb Bandits

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phiên bản rắn đặt trong những tên cướp biển, bom recoje trước khi chúng phát nổ và càng sớm càng tốt vì nó sẽ cung cấp cho nhiều điểm hơn.