Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là đêm thứ bảy và diễn ra. Không nơi nào là phù hợp hơn so với các trung tâm bowling. Lấy bóng, ném nó và không để cho một vị bolus. Peppa Pig, mà in decal trên quả bóng, sẽ ăn mừng với bạn.