bola

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cùng ba hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu để làm cho chúng biến mất. Nhấp vào một trong những bạn muốn di chuyển và sau đó chọn bất cứ nơi nào bạn đặt nó. Bạn sẽ đạt được một số điểm để cấp độ tiếp theo.