boiler breakdown

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập các phần khác nhau của lò hơi cho thấy các trò chơi sẽ đi và đưa họ đến nơi mà các bên. Các điểm ít hơn vào buổi tối hơn bạn nhận được, nhưng hãy cẩn thận của những chàng cao bồi sẽ bắn bạn.