Bohemian Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất đầy đủ trò chơi thời trang, trong đó bạn có thể tạo vẻ rất khác nhau trong cùng một mô hình. Đối với kiểu tóc bạn có rất nhiều lựa chọn và bạn có thể thiết kế những bộ quần áo phù hợp nhất.