Bobteds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đơn giản nhưng hấp dẫn trò chơi. Mục đích là để tiêu diệt các đối tượng trên mỗi màn hình chỉ với một quả bóng, bạn phải đưa vào tài khoản hấp dẫn, nảy bề mặt, vv ... Có 18 cấp độ để vượt qua.