bobitos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các bộ xương màu đỏ để thoát bằng cách sử dụng các bộ xương khác để ngăn chặn anh ta. Khi bạn đã có các kim tự tháp nhấp vào cấp độ khác nhau của trò chơi.