bobitos

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các bộ xương màu đỏ để thoát bằng cách sử dụng các bộ xương khác để ngăn chặn anh ta. Khi bạn đã có các kim tự tháp nhấp vào cấp độ khác nhau của trò chơi.