Bobblehead Baseball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật là khó khăn để chơi một trò chơi của stickball. Di chuyển cầu thủ của bạn với con chuột và sử dụng cây gậy giữ nút trái tùy thuộc vào sức mạnh bạn cần trong cuộc đảo chính.