boat caos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để đi thuyền từ sự hỗn loạn của tàu đã được hình thành, cho điều này, bạn phải di chuyển những chiếc thuyền khác cho đến khi bạn thực hiện một đường dẫn đến lối ra bên phải.