Boarding With Jeremias

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển chuột để cân bằng xe gắn máy và duy trì sự cân bằng, hãy thử các cách kích chuột hiệu Axe với con chuột và thấy sự hấp dẫn đối với phụ nữ. Các cô gái khác bạn giữ điểm số trong bảng.