Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lilly-Bo Peep mãi mãi về sau cao dành hầu hết ngày chăm sóc chiên của mình, vì vậy ông không có thời gian để ngồi trước gương và được đẹp. Trợ giúp cô ấy !! ".