BMX Trials Pro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy nhảy ngoạn mục và thủ thuật với BMX xe đạp. Sử dụng đường dốc và đối tượng mạch để bắt kịp và làm thủ thuật để đạt điểm cao hơn.