bmx park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có tất cả các công viên tất cả cho chính mình, tận dụng lợi thế của BMX xe đạp của bạn thủ thuật thực hiện bất cứ nơi nào bạn muốn. Với các phím cách, bạn nhảy và một số phím trỏ trong trò chơi, bạn làm thủ thuật khác nhau.