BMX Backflips

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cân bằng xe đạp BMX của bạn bằng cách sử dụng các phím mũi tên để có được thông qua mỗi vòng mà không rơi. Làm điều đó nhanh như bạn có thể nhưng cẩn thận, thực hiện thủ thuật mà bạn đang chỉ ra sự bắt đầu của mỗi cấp để có được nhiều điểm hơn.