BlueShift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật đó sẽ lái tàu của bạn theo các tính năng bạn muốn và click vào vòng tròn trên hành tinh để bắt đầu. Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển máy bay, bắn với A, S để tự bảo vệ mình và D thay đổi vũ khí của bạn