blue tongue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Click vào những con thằn lằn để họ ăn chuồn chuồn. Hãy thử nhiều thằn lằn làm cho combo để có được nhiều điểm hơn. Hãy suy nghĩ về phong trào của bạn ...