blue square

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các hình vuông màu xanh và đi, giúp các bức tường và các yếu tố khác, để cánh cửa màu đỏ.