Blue Red

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có sự kiên nhẫn để thu thập ở một bên tất cả các quả bóng màu đỏ và khác với màu xanh.