Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

thỏ này thích những cảm xúc mạnh mẽ, nhảy từ máy bay và điều khiển gốc với các phím mũi tên hoặc chuột để thu thập tất cả các cà rốt, bạn có thể. Khi bạn đạt đến những vùng trắng của thanh mở dù.