Blue Rabbit FreeFall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thỏ này thích những cảm xúc mạnh mẽ, nhảy từ máy bay và điều khiển gốc với các phím mũi tên hoặc chuột để thu thập tất cả các cà rốt, bạn có thể. Khi bạn đạt đến những vùng trắng của thanh mở dù.