Blue Knight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các hiệp sĩ xanh giải cứu dân mình ra khỏi cuộc tấn công của ác hữu quân đội. Để bắt đầu trò chơi, bạn phải chọn các điều khiển mà bạn thích và bạn đã sẵn sàng cho trận chiến.