Blue Archer 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện mục tiêu của bạn với các mũi tên bắn cung tại các mục tiêu, trái cây hoặc động vật. Lấy điểm tối thiểu của mỗi màn hình để di chuyển trên bản đồ.