Blox

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các mảnh để juntes hai cùng màu để làm cho chúng biến mất.