Blox Forever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng trí thông minh và hỗ trợ được cho bạn trong mỗi cấp độ của bạn để thu thập các tế bào tương tự và do đó làm cho họ biến mất.