Bloopers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ra mắt bom với các khẩu pháo để phá vỡ số lượng lớn nhất của các đối tượng trong mỗi màn hình, các bức ảnh ít không nhận được điểm số hơn.