Bloony Wheel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý thiết bị lạ này, bao gồm một quả cầu và một bánh xe để đạt được mục tiêu đạt được vượt qua những trở ngại và khó khăn của mỗi màn hình.